In memory of Adam Obdržálek aka Overflow

V minulých dnech uběhlo 6 měsíců od nenadálého úmrtí mého syna Adama Obdržálka, dokonce 6/7 jsme vzpomínali jeho nedožitých 26 narozenin. Právě proto, že již uběhlo 6 měsíců našel jsem sílu v klidu napsat tyto řádky. Nemohl jsem se k tomu odhodlat spíše, protože do dnešních dnů nebylo možno uzavřít pozůstalost pro komplikace které tomu doposud brání.

Teprve v červnu, po 5 měsících, pro nesmyslný přístup orgánů státní moci, se mi podařilo získat přístup k jeho telefonnímu číslu a přečíst si Vaše vzkazy, které zde byly uchovány. Přečtení těchto vzkazů, současně s otevřeným a upřímným přístupem jeho kamarádů a přátel podílejících se aktivně na přípravě pohřbu, nám svým přístupem pomohlo poznat poslední období Adamova života, jež jsme podrobněji neznali.

Adam sní svůj velký sen na klidném venkovském hřbitově v Kujavách nedaleko Fulneka. Na přiloženém obrázku vidíte návrh pamětní desky jež zase vychází z motivu samolepky vydané po jeho skonu. Časem budete moci na něho vzpomenout na adrese www.obdrzalek.cz , kde budou shromážděny informace o jeho životě, včetně zajímavostí ze způsobu řešení jeho náhlého skonu státními orgány.

V průběhu dosavadních jednání jsem byl vícekrát osloven ve věci řešení jeho závazků vůči kamarádům a přátelům. Tyto se snažím v rámci možností nějakým způsobem vyřešit. A zde právě nacházím rozpor v tom, že když z vícero stran jsem ujišťován, jak se Adam rozdával ve prospěch jiných, ještě jsem neslyšel, že by někdo přišel a řekl, že on je vůči Adamovi něčím povinován. Pokud k tomu máte a chcete něco říci, očekávám to na obdrzalek@obdrzalek.cz .

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Všem za pomoc při přípravě pohřbu a účasti na posledním rozloučení

Obdržálek Vladislav a Karla, rodiče

© 2006 Vladislav Obdržálek